Opbygningen af 10. klasse på 10KCK

Udfordringer og forventninger...

10KCK møder dig med udfordringer og krav, som er naturlige for at kunne skabe et godt uddannelsesmiljø. Nye undervisningsformer, digitale læremidler og computer indgår i alle fag. Det er vigtigt for din læring, at du yder dit bedste og byder ind i fællesskabet.


Introuge

En uge hvor alle bliver rystet sammen i årets start. Der er seks klasser, og din nye hverdag vil du dele med 150 andre elever.


Obligatoriske fag

Den daglige undervisning består af de obligatoriske fag: dansk, engelsk, matematik.


Tilbudsfag

Du kan vælge at tage fysik/kemi og tysk som tilbudsfag.


Understøttende undervisning

Desuden skal du vælge understøttende undervisning i dansk, engelsk og matematik på forskellige niveauer.


Linjefag

Her har du mulighed for at fordybe dig med dine interesser for at afklare, hvad du måske kunne tænke dig som uddannelsesretning. Vælg mellem linjerne: Krop og Stil, Idræt, Sci-Tek, Demokrati og Medborgerskab, NaturSport, Mad og Sundhed og Innovation og Iværksætteri.


Brobygning

Et af målene med 10. klasse er afklaring af dit uddannelsesvalg. Derfor er du i brobygning på forskellige uddannelsessteder. Både valgt af dig selv og i forbindelse med din linje.

Desuden vil du modtage intensiv uddannelsesvejledning af vejledere.


Prøver

Du har i 10. klasse mulighed for at indstille dig til 2 forskellige prøver: FP10 (prøver i 10.klasse) og FP9 (prøver i 9.klasse). Til FP10 kan du indstille dig i fagene: dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik/kemi. Til FP9 kan du indstille dig til de bundne prøver: dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi.


Studierejser

Alle elever på 10CK deltager i en af vores to studierejser. En kulturrejse, der udfordrer dit sprog og udvikler din evne til at begå dig i en storby som London, England. En skirejse med masser af udfordringer i sne og teknik til Neukirchen, Østrig. På begge rejser arbejdes der fagligt både før og under turen. Der er egenbetaling for begge rejser.
Har du yderligere spørgsmål?


Skoleleder

Ole Boye Nielsen- tel. 51315269

mail: oleboye.nielsen@koege.dk


Vejledning - UUV Køge Bugt

Rita Pape tlf. 28792721

Nanna Fogtmann tlf. 21242376